Aktualności

NOWE, PUSZCZAŃSKIE PRZEDMIOTY OCHRONY W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Odwiedziliśmy Biebrzański Park Narodowy w celu uzupełnienia danych na temat rozmieszczenia gatunków chrząszczy saproksylicznych ujętych w dyrektywie siedliskowej. W przeszłości w obwodzie ochronnym Grzędy stanowisko pachnicy dębowej odnotował dr hab. Jacek Hilszczański. Udało nam sie znaleźć kilka nowych stanowisk pachnicy, oraz kilka stanowisk zgniotka cynobrowego – gatunku, który dotychczas nie był notowany w Biebrzańskim Parku […]

Ogromna strefa ochronna porostów w Puszczy Augustowskiej

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zatwierdziła w Puszczy Augustowskiej (nadleśnictwo Augustów) ogromną, ok.20 hektarową strefę ochronną obejmującą 57 stanowisk gatunków puszczańskich – puchlinki ząbkowanej Thelotrema lepadinum oraz 5 stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Strefa obejmuje niezwykły (jak na zdominowane przez bory nadleśnictwo Augustów) fragment siedlisk lasu wilgotnego, w którym gatunkiem panującym są 170 i […]

List Komisji Europejskiej zaprzecza zapewnieniom Ministra Środowiska

Minister  Środowiska, Jan Szyszko, ujawnia korespondencję z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dokumenty podważają wiarygodność dotychczasowych komunikatów ministerstwa. Korespondencja zaprzecza też twierdzeniom, iż Komisja zaniepokojona jest stanem siedlisk wyłączonych z użytkowania, które minister zamierzał ratować poprzez zwiększenie wycinki.  Zaniepokojenie Komisji budzi właśnie planowane przez ministra zwiększenie pozyskania drewna. W posterze udostępnionym na stronie ministerstwa, znalazł […]

POZYSKANIE DREWNA I POLOWANIA W PROJEKCIE PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

 

Do 11 marca potrwają konsultacje rozporządzenia ws planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt planu ochrony dostępny jest tutaj.

Z projektu planu ochrony wynika, że park ma zamiar nadal zarabiać na wycince drzew i kontynuować polowania na dziki i jelenie. Wśród „działań ochronnych” zaplanowano na rozległych obszarach grądów i borów – czyszczenia i trzebieże.

W borach przewidziano trzebieże […]

Ostatnia szansa na ochronę Puszczy Karpackiej – konsultacje społeczne

http://przyrodnicze.org/ostatnia-szansa-na-ochrone-puszczy-karpackiej-konsultacje-spoleczne/

Możesz jeszcze zgłosić uwagi do projektu Planu Urządzania Lasu dla Bieszczadzkich Nadleśnictw Cisna, Baligród i Komańcza. Masz ostatnią szansę, na to, aby ocalić las, który nie należy do Lasów Państwowych, a którego właścicielem jest całe społeczeństwo. Co 10 lat nadleśnictwa przygotowują Plany Urządzania Lasu, które decydują o przyszłości lasu, w tym wielkości pozyskania drewna i […]

Policja i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: sprawa zabijania nadobnicy alpejskiej w Bieszczadach musi być ponownie przeanalizowana

decyzja_gdos_ws_nadobnicyOd dwóch lat organizacje pozarządowe ujawniają przypadki niszczenia siedlisk i zabijania nadobnicy alpejskiej w Nadleśnictwie Komańcza. Tymczasem Lasy Państwowe wciąż nie zamierzają wprowadzić przepisów w sposób trwały i  skuteczny zapobiegających takim przypadkom w Bieszczadach.

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony górskiej przyrody, priorytet ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja Bieszczadzka”. Do […]