W trakcie seminarium przedstawiono różne aspekty badań i ochrony chrząszczy dendrofilnych. Dr hab. Andrzej Oleksa przedstawił propozycję programu działań dotyczących pachnicy podkreślając, że obecnie największym zagrożeniem dla tego gatunku jest wycinka zasiedlanych drzew zarówno w środowiskach antropogenicznych jak i naturalnych. Dr Tomasz Jaworski z IBL zademonstrował możliwość wykorzystania skrzynek lęgowych w ochronie pachnicy. Wielu uczestników spotkania skrytykowało wykorzystywanie skrzynek lęgowych dla pachnicy jako alternatywnego siedliska wobec naturalnych dziupli. Autor projektu sprostował, iż skrzynki mają mieć charakter jedynie interwencyjny, służyć jako tymczasowe, zastępcze siedlisko np. w przypadku zniszczenia siedliska pachnicy. Zgodzono się co do tego, że żadne sztuczne siedlisko nie zastąpi dziupli w pniu drzewa.

Pachnica i puchlinka zabkowana na tym samym drzewie. Fot. A Sulej

Pachnica i puchlinka zabkowana na tym samym drzewie. Fot. A Sulej

Przedstawiłem referat nt pachnicy w lasach naturalnych, zwracając uwagę na fakt, że pachnica uchodząca za gatunek światło i ciepłolubny doskonale radzi sobie w lasach naturalnych (P. Białowieska, Borecka, Augustowska), gdzie zajmuje dodatkowe siedliska jak martwe drzewa lub zasiedla warstwę podkorową pni. Pochopne odsłanianie stanowisk pachnicy może skutkować przesuszeniem wspomnianych siedlisk oraz pogorszeniem stanu siedlisk zdecydowanie skiofilnych i higrofilnych gatunków puszczańskich towarzyszących pachnicy z innych grup systematycznych jak np. puchlinka ząbkowana czy granicznik płucnik. Zaprezentowałem również film przedstawiający umyślne zabicie kilkunastu nadobnic alpejskich w Bieszczadach w trakcie załadunku drewna. Film wywołał żywe reakcje uczestników spotkania, którzy byli oburzeni zarówno postępowaniem Lasów Państwowych jak również organów ścigania, które umarzają sprawy dotyczące niszczenia gatunków. Zdaniem obecnych na spotkaniu przedstawicieli Lasów Państwowych powinien stanowić obowiązkowy materiał edukacyjny dla leśników.

film o nadobnicy:

 

poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Bohdan