Aktualności

100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione prawem, a ochrona reszty unikalnego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, WWF Polska, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Fundacji Greenmind – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.
Wyrąb Puszczy […]

GDOŚ zezwala na budowę nowych szlaków w rez. Las Zwierzyniecki

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił Prezydentowi Miasta Białystok na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie Las Zwierzyniecki, w tym na niszczenie, uszkadzanie, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody w czym zawiera się wycinka drzew. W decyzji mowa jest o budowie nowych szlaków. Zgodnie z prawem taka decyzja może być […]

Plany wycinki wiekowych drzew w zabytkowym założeniu parkowym w Bobrze Wielkiej

Gigantyczne topole białe rosnące w zabytkowym parku w Bobrze Wielkiej (Górna Biebrza) robią niesamowite wrażenie. Na dodatek pokryte są chronionymi porostami w tym Ramalina baltica, która ma zaledwie kilka stanowisk w kraju. Konserwator Zabytków rozpatruje wniosek o wydanie zgody na wycięcie w parku kilku-dziesięciu najstarszych drzew, głównie lip i topoli […]

W Puszczy Boreckiej utworzono pierwsze w kraju strefy ochronne puchlinki ząbkowatej

Puchlinka ząbkowata to skorupkowaty porost wyróżniający lasy naturalne. Często spotykany jest na starych, spękanych grabach. Utworzone przez RDOŚ w Olsztynie strefy dla tego gatunku pozwolą zachować pozostałe, naturalne fragmenty grądów Puszczy Boreckiej wraz z cała gamą towarzyszących im gatunków, jak pachnica dębowa, granicznik płucnik czy muchołówka białoszyja. Dziękujemy Andrzejowi Sulejowi […]

Relacja z Forum Ekologicznego: Lasy Państwowe – Organizacje Pozarządowe

17-19 kwietnia 2015 r. w Nagórzycach po raz drugi odbyło się tzw. Forum Ekologiczne, będące kontynuacją konsultacji z jesieni 2014 r. między Lasami Państwowymi a organizacjami pozarządowymi.
Celem Forum jest obustronnie deklarowana chęć wypracowania Kodeksu dobrych praktyk współpracy. Forum prowadziła Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, której udało się stworzyć […]

Pachnica w Puszczy Boreckiej – pierwsze stanowisko, niestety zniszczone

Wycinanie wielkich, dziuplastych drzew ma w Puszczy Boreckiej długą tradycję. Takie drewno nie jest atrakcyjne nawet jako opał. Stanowi za to dom dla najrzadszych, zagrożonych gatunków, jak np. pachnica dębowa. Pierwsze stanowisko tego gatunku w Puszczy Boreckiej odnotowano kilka dni temu w wyciętych, dziuplastych grabach.
Jak przyznają sami leśnicy spróchniałe drzewa nie stanowią atrakcyjnego pod […]