Aktualności

O Puszczy w ministerstwie

 

28 października w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja pt. „Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej”. Szczególnie wiele uwagi poświęcono trwającej gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, skutkującej podażą dużych ilości martwego drewna co zdaje się, przeraża leśników.
Zjawisko zostało skomentowane zarówno przez leśników, jak i naukowców od lat badających złożoność i dynamikę

gradacji, […]

Kolejny wilk zabity w Puszczy

W Puszczy Białowieskiej zginął na drodze kolejny, dorodny basior. Jest to czwarty na przestrzeni kilkunastu lat wilk, który zginął w ten sposób w Puszczy Białowieskiej.
Pomimo tego Wójt Gminy Narewka na wniosek nadleśnictw wydał decyzję środowiskową na przebudowę drogi Narewkowskiej, która ma być utwardzona. Utwardzenie drogi Narewkowskiej będzie zachęcało do szybszej jazdy. […]

Wójt Gminy Trzcianne ocenia wpływ na środowisko wyciętej alei

/…/ A że jakiś porost to on może wszędzie wystąpić w zasadzie, nietoperze to u mnie w piwnicy zimują /…/. Były lipy chore, były wielopniowe, nic tam nadzwyczajnego…/…/ – tak Wójt Trzciannego ocenił wpływ na środowisko wycięcia kilkudziesięciu wiekowych drzew w pobliżu kolonii Karczak (okolice Biebrzańskiego PN). Policja prowadzi dochodzenie, […]

Białowieski Park Narodowy próbuje odzyskać Dyplom Rady Europy

17 września 2015 r. odbyło się spotkania z ekspertami Rady Europy dotyczące przywrócenia Dyplomu Obszarów Chronionych Rady Europy dla Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy utracił kilka lat temu to prestiżowe wyróżnienie ze względu na brak planu ochrony parku oraz brak ochrony drzewostanów ponadstuletnich w zagospodarowanej części Puszczy.
Zdaniem administracji parku warunki zostały spełnione, park podejmuje więc próbę odzyskania […]

Tirem po nadobnicy alpejskiej

Organizacje pozarządowe ujawniają przypadek umyślnego zabicia kilkunastu osobników nadobnicy alpejskiej w trakcie wywózki drewna z Bieszczad. Obecny sposób pozyskania drewna w Bieszczadach to pułapka ekologiczna dla tego pięknego gatunku – ostrzegają Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.
Nadobnica alpejska Rosalia alpina to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony […]

Apel organizacji przesłany do Ministra Środowiska w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną rezerwatową do czasu powiększenia granic Białowieskiego Parku Narodowego

Tu możesz ściągnąć apel.

Kontakt:
– Robert Cyglicki, Greenpeace Polska, tel. 501 101 769
– Przemysław Chylarecki, Fundacja Greenmind, tel. 604 555 862
– Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 532 284 313
– Piotr Nieznański, WWF Polska, tel. 601 817 060