Aktualności

Policja i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: sprawa zabijania nadobnicy alpejskiej w Bieszczadach musi być ponownie przeanalizowana

decyzja_gdos_ws_nadobnicyOd dwóch lat organizacje pozarządowe ujawniają przypadki niszczenia siedlisk i zabijania nadobnicy alpejskiej w Nadleśnictwie Komańcza. Tymczasem Lasy Państwowe wciąż nie zamierzają wprowadzić przepisów w sposób trwały i  skuteczny zapobiegających takim przypadkom w Bieszczadach.

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony górskiej przyrody, priorytet ochrony […]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgadza się na budowę zespołu turbin wiatrowych nad Biebrzą

 

W gminie Nowy Dwór położonej w Basenie Górnej Biebrzy planowano budowę zespołu 36 turbin wiatrowych. Pomimo sprzeciwu niektórych mieszkańców inwestycja miałaby być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura2000. Zgody na inwestycję nie wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na prośbę mieszkańców zaniepokojonych planowaną inwestycją Stowarzyszenie Pracownia […]

Puszcza zagrożona. Czy Minister Szyszko zmieni Puszczę Białowieską w zwykłą plantację drzew?

http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1202

 
Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2012-2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.
Zatwierdzany przez ministra środowiska aneks do Planu Urządzenia Lasu (tzw. PUL) Nadleśnictwa Białowieża wraz […]

ZDELEGALIZOWAĆ, WYSIEDLIĆ, UZNAĆ ZA PRZESTĘPCÓW, DAĆ DOŻYWOCIE I ZABRAĆ TYTUŁY – KOLEJNA „MERYTORYCZNA” DYSKUSJA NA POSIEDZENIU W NADLEŚNICTWIE BIAŁOWIEŻA

7 grudnia odbyło się spotkanie w ramach konsultacji do aneksu do planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Niestety dyskusja okazała się mało merytoryczna- Lasy Państwowe nie odpowiedziały na uwagi złożone przez organizacje pozarządowe i instytucje naukowe i nie były w stanie nawet podać terminu udzielenia odpowiedzi. Autorzy aneksu (pracownicy Biura […]

KONSULTACJE PROJEKTU PZO NATURA 2000 dla PLH PUSZCZA AUGUSTOWSKA

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/45780/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WPN_6320_31_2015_IN.pdf

Autorzy dokumentacji nie stwierdzili zagrożeń dla wilka i bobra, który był w ostatnich latach na dużą skalę eksterminowany przez leśników na tym obszarze. W dokumentacji zbagatelizowano „załącznikowe” chrząszcze dendrofilne – pominieto pachnicę debową i zmarginalizowano ponurka Schneidera.

Seminarium „Małopolskie Centrum Ochrony Chrząszczy Dendofilnych”. 18.11.2015 RDOŚ Kraków.

W trakcie seminarium przedstawiono różne aspekty badań i ochrony chrząszczy dendrofilnych. Dr hab. Andrzej Oleksa przedstawił propozycję programu działań dotyczących pachnicy podkreślając, że obecnie największym zagrożeniem dla tego gatunku jest wycinka zasiedlanych drzew zarówno w środowiskach antropogenicznych jak i naturalnych. Dr Tomasz Jaworski z IBL zademonstrował możliwość wykorzystania skrzynek lęgowych w […]