Aktualności

Do dnia 1 kwietnia 2016 r. trwają prowadzone przez RDOŚ w Białymstoku konsultacje projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa podlaskiego oraz projektów zarządzeń dyrektora RDOŚ w tej sprawie.

                    W projektach dokumentów dla niektórych rezerwatów ujęto nieuzasadnioną wycinkę drzew oraz dobijanie postrzelonych zwierząt. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Konsultowana jest dokumentacja rezerwatów:

– Bagno Wizna I;

– Bagno Wizna II;

– Budzisk;

– Jesionowe Góry;

– Jezioro Wiejki;

– Krasne;

– Krzemienne Góry;

– Las Cieliczański;

– Las Zwierzyniecki;

– […]

POZYSKANIE DREWNA I POLOWANIA W PROJEKCIE PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

 

Do 11 marca potrwają konsultacje rozporządzenia ws planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt planu ochrony dostępny jest tutaj.

Z projektu planu ochrony wynika, że park ma zamiar nadal zarabiać na wycince drzew i kontynuować polowania na dziki i jelenie. Wśród „działań ochronnych” zaplanowano na rozległych obszarach grądów i borów – czyszczenia […]

Intensywne zabijanie dzików może zwiększyć liczbę przypadków ASF

Białystok, Warszawa 2016.02.16
INFORMACJA PRASOWA
Intensywne zabijanie dzików może zwiększyć liczbę przypadków ASF
Ponad 12 mln zł zamierza wydać minister rolnictwa na dofinansowanie myśliwych, którzy zabiją 40 tysięcy dzików. Według naukowców puste siedliska mogą zająć dziki z sąsiadujących obszarów. Wschodnie regiony Polski mogą zostać skolonizowane przez zainfekowane ASF dziki z Białorusi, skąd pierwotnie […]

Byli ministrowie odpierają zarzuty obecnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko

Fot. K. Baczyński

Wspólne stanowisko w stosunku do „Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska” można pobrać tutaj.

Warszawa, 4 lutego 2016 r.

Bilans otwarcia sygnowany przez obecnego Ministra Środowiska jest jednostronny, nierzetelny i tendencyjny – jednogłośnie stwierdzili podczas wspólnej konferencji prasowej byli szefowie tego resortu z lat 2007-2015 – Prof. Maciej Nowicki, Prof. Andrzej Kraszewski, […]

Pachnica w Młochowie uratowana

01.02.2016r. w trakcie prac polegających na fragmentacji i uprzątaniu drzew w Parku w Młochowie nasz współpracownik – Wojciech Bartos zauważył, że w przewróconych drzewach znajdują się larwy pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Udokumentował ten fakt na fotografiach, które wraz z informacją wysłaliśmy do urzędu gminy w Nadarzynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska […]

Ostatnia szansa na ochronę Puszczy Karpackiej – konsultacje społeczne

http://przyrodnicze.org/ostatnia-szansa-na-ochrone-puszczy-karpackiej-konsultacje-spoleczne/

Możesz jeszcze zgłosić uwagi do projektu Planu Urządzania Lasu dla Bieszczadzkich Nadleśnictw Cisna, Baligród i Komańcza. Masz ostatnią szansę, na to, aby ocalić las, który nie należy do Lasów Państwowych, a którego właścicielem jest całe społeczeństwo. Co 10 lat nadleśnictwa przygotowują Plany Urządzania Lasu, które decydują o przyszłości lasu, w […]