larwa

01.02.2016r. w trakcie prac polegających na fragmentacji i uprzątaniu drzew w Parku w Młochowie nasz współpracownik – Wojciech Bartos zauważył, że w przewróconych drzewach znajdują się larwy pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Udokumentował ten fakt na fotografiach, które wraz z informacją wysłaliśmy do urzędu gminy w Nadarzynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i komisariatu policji w Nadarzynie. Ze względu na pilny charakter sprawy dodatkowo poinformowaliśmy organy telefonicznie o wydarzeniach. Reakcja gminy była bardzo szybka, w ciągu dwóch godzin otrzymaliśmy odpowiedz, że wycinka została wstrzymana. RDOS potwierdził wydelegowanie eksperta i zajęcie się sprawą. Nasz współpracownik zdeklarował również pomoc podczas zabezpieczania defragmentowanych drzew, z czego Organy skorzystały. Nie był o pierwszy przypadek cięcia dziuplastych drzew w Młochowie, jednak mamy nadzieję, że ostatni.