Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zatwierdziła w Puszczy Augustowskiej (nadleśnictwo Augustów) ogromną, ok.20 hektarową strefę ochronną obejmującą 57 stanowisk gatunków puszczańskich – puchlinki ząbkowanej Thelotrema lepadinum oraz 5 stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Strefa obejmuje niezwykły (jak na zdominowane przez bory nadleśnictwo Augustów) fragment siedlisk lasu wilgotnego, w którym gatunkiem panującym są 170 i 210 letnie dęby z dużą  domieszką równie starych świerków.

Stanowiska gatunków chronionych zostały stwierdzone w listopadzie 2014 r. przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski. Przed utworzeniem strefy leśnicy zaczęli wycinkę dębów niszcząc stanowiska puchlinki i granicznika. Proceder udało się powstrzymać, choć leśnicy zdążyli wyciąć spory fragment cennego siedliska. Początkowo RDOŚ w Białymstoku odmówił utworzenia strefy ochronnej, jednak po złożonym odwołaniu stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nakazała ponowne rozpatrzenie sprawy przyznając rację argumentacji Pracowni.

W końcu dyrektor RDOŚ w Białymstoku zatwierdził strefę, która zapewni ochronę również innym, puszczańskim gatunkom porostów: tarczynce dziurkowanej Menegazzia terebrata oraz gatunkom z rodzaju nibypłucnik Cetrelia. W strefie znalazły się również stanowiska rzadkich chrząszczy: pachnicy dębowej Osmoderma barnabita i zgniotka szkarłatnego Cucujus haematodes.

Dotychczas w Puszczy Białowieskiej znane były zaledwie dwa stanowiska puchlinki, pięć stanowisk nibyłpucnika oraz sześć stanowisk tarczynki. Z obszaru Puszczy Augustowskiej nie raportowano dotychczas pachnicy dębowej i zgniotka szkarłatnego.

baner

Projekt „Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce” realizowany jest w ramach Programu Obywatele Dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.