O nas

Działania podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot koncentrują się głównie na ochronie cennych obszarów Polski północno-wschodniej. Wcześniej prowadziliśmy kampanię na rzecz ocalenia Doliny Rospudy. Kolejne nasze działania były nakierowane głównie na ochronę Puszczy Białowieskiej, gdzie udało nam się doprowadzić m.in. do wstrzymania pozyskania drewna z rezerwatów przyrody, podpisania planu urządzania lasu zakładającego pozyskanie drewna dostosowanego do potrzeb opałowych mieszkańców regionu. Nadzorowaliśmy zarządzanie rezerwatami przyrody w Województwie Podlaskim czego rezultatem było wyeliminowanie pozyskania drewna z tych obiektów. Realizowaliśmy projekty nakierowane na inwentaryzację i ochronę gatunków charakteryzujących lasy pochodzenia naturalnego – chrząszczy i dzięciołów, porostów – dzięki naszym działaniom utworzono ponad 100 ha stref ochronnych dla porostów w Puszczy Białowieskiej. Prowadziliśmy projekt realizowany z partnerami z 6 krajów polegający na nieformalnej edukacji dorosłych. Zgromadzone dane wykorzystujemy gównie do przygotowania dokumentów w oparciu o które chronione są cenne obszary – plan ochrony Białowieskiego Parku Narodowego, Planów zadań ochronnych Natura 2000, planów urządzania lasu.

Niektóre wyniki naszych badań i inwentaryzacji publikowane są w specjalistycznych magazynach recenzowanych. Prowadzimy nadzór społeczny instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody, zwłaszcza obszarów leśnych. Nasze działania opisujemy w miesięczniku „Dzikie Życie”. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu oraz instytucjami naukowymi. Bierzemy aktywny udział w procesie legislacyjnym aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody.

Skupiamy przyrodników, głównie absolwentów biologii, ochrony środowiska i leśnictwa.

Członkowie stowarzyszenia zasiadali lub nadal zasiadają w Radzie Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody, Radzie Naukowo Społecznej LKP Puszcza Knyszyńska oraz Radzie Naukowo Społecznej LKP Puszcza Białowieska.

Zarząd Stowarzyszenia:
Adam Bohdan – prezes
Łukasz Grabowski – skarbnik
Krzysztof Pawłowski – sekretarz