Aktualności

Drogowcy zniszczyli jedną z cenniejszych alei na Mazurach

Trzy lata temu miała miejsce przebudowa drogi nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo. Zniszczono bądź uszkodzono w znacznym stopniu większość spośród ponad 1300 drzew starej alei, 55% drzew nie rokuje na przeżycie. Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz poinformowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o szkodzie w środowisku.

W […]

Do dnia 1 kwietnia 2016 r. trwają prowadzone przez RDOŚ w Białymstoku konsultacje projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa podlaskiego oraz projektów zarządzeń dyrektora RDOŚ w tej sprawie.

                    W projektach dokumentów dla niektórych rezerwatów ujęto nieuzasadnioną wycinkę drzew oraz dobijanie postrzelonych zwierząt. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Konsultowana jest dokumentacja rezerwatów:

– Bagno Wizna I;

– Bagno Wizna II;

– Budzisk;

– Jesionowe Góry;

– Jezioro Wiejki;

– Krasne;

– Krzemienne Góry;

– Las Cieliczański;

– Las Zwierzyniecki;

– […]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgadza się na budowę zespołu turbin wiatrowych nad Biebrzą

 

W gminie Nowy Dwór położonej w Basenie Górnej Biebrzy planowano budowę zespołu 36 turbin wiatrowych. Pomimo sprzeciwu niektórych mieszkańców inwestycja miałaby być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura2000. Zgody na inwestycję nie wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na prośbę mieszkańców zaniepokojonych planowaną inwestycją Stowarzyszenie Pracownia […]

Wójt Gminy Trzcianne ocenia wpływ na środowisko wyciętej alei

/…/ A że jakiś porost to on może wszędzie wystąpić w zasadzie, nietoperze to u mnie w piwnicy zimują /…/. Były lipy chore, były wielopniowe, nic tam nadzwyczajnego…/…/ – tak Wójt Trzciannego ocenił wpływ na środowisko wycięcia kilkudziesięciu wiekowych drzew w pobliżu kolonii Karczak (okolice Biebrzańskiego PN). Policja prowadzi dochodzenie, […]

GDOŚ zezwala na budowę nowych szlaków w rez. Las Zwierzyniecki

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił Prezydentowi Miasta Białystok na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie Las Zwierzyniecki, w tym na niszczenie, uszkadzanie, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody w czym zawiera się wycinka drzew. W decyzji mowa jest o budowie nowych szlaków. Zgodnie z prawem taka decyzja może być […]

Plany wycinki wiekowych drzew w zabytkowym założeniu parkowym w Bobrze Wielkiej

Gigantyczne topole białe rosnące w zabytkowym parku w Bobrze Wielkiej (Górna Biebrza) robią niesamowite wrażenie. Na dodatek pokryte są chronionymi porostami w tym Ramalina baltica, która ma zaledwie kilka stanowisk w kraju. Konserwator Zabytków rozpatruje wniosek o wydanie zgody na wycięcie w parku kilku-dziesięciu najstarszych drzew, głównie lip i topoli […]