http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/45780/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WPN_6320_31_2015_IN.pdf

Autorzy dokumentacji nie stwierdzili zagrożeń dla wilka i bobra, który był w ostatnich latach na dużą skalę eksterminowany przez leśników na tym obszarze. W dokumentacji zbagatelizowano „załącznikowe” chrząszcze dendrofilne – pominieto pachnicę debową i zmarginalizowano ponurka Schneidera.

zdjęcie na stronę