Trzy lata temu miała miejsce przebudowa drogi nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo. Zniszczono bądź uszkodzono w znacznym stopniu większość spośród ponad 1300 drzew starej alei, 55% drzew nie rokuje na przeżycie. Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz poinformowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o szkodzie w środowisku.

W 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizował inwestycję polegającą na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo” oraz „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka”. Wzdłuż trasy biegła aleja przydrożna składająca się z wiekowych lip, dębów i grabów.

W projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podkreślono, że „podczas robót budowlanych, na odcinku gdzie występują drzewa zasiedlone pachnicą dębową nie można dopuścić aby uszkodzić rosnące przy drodze drzewa”. Inwestor uzyskał zgodę wyłącznie na usunięcie drzew niezbędnych do realizacji inwestycji, pozostałe drzewa miały być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas budowy.

Niestety, w trakcie przebudowy drogi wiele drzew zniszczono, głównie poprzez uszkodzenie korzeni. Część z nich już zamarła. Wiele drzew na skutek nadmiernego podkopania ulega przechyleniu,  coraz więcej gałęzi usycha, korony stają się coraz bardziej przerzedzone. Stan zdrowotny drzew zbadała dendrolog dr Marzena Suchocka, potwierdzając, że drzewa znajdują się w złym stanie a połowa z ponad 1300 zachowanych drzew będzie zamierać w najbliższych latach na skutek uszkodzeń powstałych w trakcie przebudowy. Dendrolog zaleciła działania naprawcze zmierzające do poprawy zdrowotności uszkodzonych drzew oraz zwróciła uwagę, że nasadzenia zastępcze uschły.

Drogę zmodernizowano ogromnym nakładem środków. Jest przykładem wadliwie wykonanej inwestycji. Celem jej modernizacji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, tymczasem sposób realizacji projektu spowodował, że zniszczone i uszkodzone drzewa będą obecnie stwarzać na niej dodatkowe niebezpieczeństwo.

Również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie mimo otrzymywanych sygnałów o realizacji inwestycji nie zgodnie z prawem ( min. cięcie w okresie lęgowym ptaków, uszkodzenie drzew w trakcie prac) nie reagowała.

Stare drzewa na drodze nr 650 tworzą niepowtarzalny krajobraz oraz stanowią miejsce występowania wielu cennych gatunków: chronionego dyrektywą siedliskową chrząszcza pachnicy dębowej, ciołka matowego, chronionych porostów. Dr Joanna Duriasz stwierdziła w alei osiem gatunków nietoperzy, w tym  2 zagrożone wyginięciem, figurujące na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce borowiaczka (Nyctalus leisleri), mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus).

Drzewa oraz aleje drzew mają bardzo istotne znaczenie dla nietoperzy oraz ptaków. Obecne w pniach drzew dziuple, szczeliny i pęknięcia oraz płaty odstającej kory stanowią schronienia dla ptaków i nietoperzy w różnych okresach ich aktywności rocznej. Szczególną rolę odgrywają drzewa w krajobrazie rolniczym, gdzie stanowią miejsca żerowania lub wyznaczają trasę przelotu między schronieniem a żerowiskiem oraz stanowią osłonę przed drapieżnikami, opadami atmosferycznymi, słońcem (temperatura) lub pozwalają odpocząć podczas przelotu.

 

Na Warmii i Mazurach obserwujemy w ostatnich latach nasilony proces wycinki drzew przydrożnych. Wycinane, wiekowe drzewa są liczone w tysiącach. Na drodze nr 650 przed realizacją inwestycji drogowcy próbowali wielokrotnie uzyskać zgodę na wycinkę. W tym przypadku drzewa, których drogowcy nie zdołali wyciąć zostały zniszczone w trakcie przebudowy drogi – zauważa Andrzej Sulej.

 

Wraz z wycinką alei przydrożnych bezpowrotnie zmienia się krajobraz, oraz zmniejsza się atrakcyjność turystyczna regionu, gdyż aleje są jednym z symboli Mazur. Liczymy na to, że wobec drogowców zostaną wyciągnięte konsekwencje co będzie stanowiło przestrogę dla wykonawców podobnych inwestycji  – mówi Hanna Skowrońska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

 

 

 

więcej informacji:

Andrzej Sulej 510143749

Hanna Skowrońska 504149021

dr Marzena Suchocka 506650607

 

Ekspertyzy dotyczące zniszczonej alei można pobrać klikając na tytuł poniżej:

Ekspertyza dr Marzeny Suchockiej

Ekspertyza dr Joanny Duriasz

 

zdjęcia zniszczonych drzew

film z drogi nr 650

baner

 

 

 

 

Projekt „Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska”  jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Obywatele dla Demokracji