Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Białowieża i Browsk