Opinia dotycząca wpływu inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej 650 na odcinku Węgorzewo-Srokowo oraz Srokowo-Siniec, dr inż. Marzena Suchocka 

 

Stopień wykorzystania przez nietoperze drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo,  dr Joanna Duriasz