W projektach dokumentów dla niektórych rezerwatów ujęto nieuzasadnioną wycinkę drzew oraz dobijanie postrzelonych zwierząt. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Konsultowana jest dokumentacja rezerwatów:

– Bagno Wizna I;

– Bagno Wizna II;

Budzisk;

Jesionowe Góry;

– Jezioro Wiejki;

Krasne;

Krzemienne Góry;

Las Cieliczański;

Las Zwierzyniecki;

Sokóle;

Starodrzew Szyndzielski;

– Wielki Dział;

– Witanowszczyzna,

Woronicza.

18 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku poświęcone dokumentacji planistycznej rezerwatów. W czasie posiedzenia członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie projekty planów ochrony dla pięciu rezerwatów przyrody leżących na terenie województwa podlaskiego.

Słowa uznania należą się dyrektorowi Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Wielki Dział – Mariuszowi Sachmacińskiemu, który wyszedł z inicjatywą poszerzenia rezerwatu Wielki Dział o dwa oddziały leśne przylegające do rezerwatu. Swój wniosek uzasadnił tym, iż na terenie rezerwatu występuje szereg wrażliwych gatunków fauny min. wilk, puchacz, bielik. Członkowie Rady poparli plan powiększenia rezerwatu przyrody Wielki Dział. Zaniepokoiły nas natomiast zapisy ujęte w projekcie dokumentacji dla rezerwatów Sokóle i Witanowszczyzna. Przewidziano w nich min. przebudowę drzewostanów na siedliskach grądowych i łęgowych poprzez wycinkę rodzimych gatunków drzew oraz sprzedaż przez leśników drzew, które zagrażają bezpieczeństwu.

Zaplanowano również dobijanie na terenie tych dwóch rezerwatów postrzelonych zwierząt. Leśnicy uzasadniali to negatywnym wpływem zwierząt na uprawy rolne, sam rezerwat oraz walką z ASF zapominając o szeregu korzystnych funkcji dla trwania i odnowienia lasu jakie wynikają z aktywności dzików. Przewodniczący rady zauważył, że rezerwaty przyrody obok parków narodowych stanowią ostatnie miejsca w których zwierzęta mogą pozostawać niepokojone i zwrócił uwagę na to, że ujęcie w dokumentach zgody na dobijanie zwierząt może stanowić niebezpieczny precedens. Naszym zdaniem alternatywą wobec takiego zapisu jest prowadzenie odstrzałów w odległości min kilkuset metrów od granic rezerwatu.

 

plany ochrony niektórych rezerwatów dostępne tutaj

więcej o konsultacjach tutaj

baner

Projekt „Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska” realizowany jest w ramach Programu Obywatele Dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.