Zawieszenie akredytacji dla biura FSC Polska

Władze FSC International zawiesiły akredytację dla biura FSC Polska. Jest to związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu FSC Polska, zgłaszanymi od wielu miesięcy przez organizacje pozarządowe będące członkami Izby Przyrodniczej FSC Polska. Zawieszenie akredytacji stawia pod znakiem zapytania przyszłość certyfikacji FSC w Polsce, która warunkuje zbyt drewna dużym odbiorcom.
FSC (Forest Stewardship Council) jest najbardziej rozpoznawalną organizacją o światowym zasięgu, zajmującą się tworzeniem i wdrażaniem standardów zrównoważonego i odpowiedzialnego użytkowania zasobów ekosystemów leśnych naszej planety. Ponad 70% powierzchni leśnej naszego kraju posiada certyfikat FSC wymagany przez znaczących […]

By |Styczeń 14th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Skrajnie rzadkie porosty na wyciętych bukach

Na wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot RDOŚ w Rzeszowie tworzy kilkudziesięciohektarową strefę ochronną dla porostów, tuż przy granicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Niestety dużą część porostów zniszczono wycinając buki, na których rosły porosty.
Siedlisko porostów po pozyskaniu drewna. Fot. Adam Bohdan. KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi działania, których celem jest m.in. uzupełnienie informacji o cennych gatunkach leśnych na potrzeby przygotowywanych planów urządzania lasu dla bieszczadzkich nadleśnictw.
W trakcie prowadzonych prac w Dolinie Sanu stwierdzono ogromne nagromadzenie gatunków z rodzaju kobiernik Parmotrema, które ostatni raz […]

By |Grudzień 15th, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Puszcza Borecka – leśnicy ogałacają drzewostan wokół drzew z granicznikiem płucnikiem

W Puszczy Boreckiej nadleśnictwo wycina pozostałości starych grądów stanowiących siedliska granicznika płucnika, deklarując jednocześnie powstrzymanie się od jakichkolwiek zabiegów. Zdaniem leśników gatunek do przetrwania wymaga wyrębu lasu.
Puszcza Borecka stanowi jedno z najważniejszych, krajowych miejsc występowania wymagającego tworzenia stref ochronnych puszczańskiego porostu – granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Pomimo działań podejmowanych od wielu lat przez Andrzeja Suleja ze Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka”, naukowców z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, a w ostatnim czasie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, instytucje odpowiedzialne za ochronę bioróżnorodności kompleksu skutecznie uchylają się od tworzenia stref ochronnych granicznika. Nadleśnictwo Borki twierdzi, […]

By |Październik 26th, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

NIK w Sejmie o Puszczy Białowieskiej

21 października 2014 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie z udziałem NIK w trakcie którego przedstawiono wyniki kontroli dotyczącej zarządzania Puszczą Białowieską. NIK podziela krytyczne uwagi Pracowni dotyczące błędów popełnianych przez Lasy Państwowe w obrębie Puszczy. Puszcza powinna być chroniona bardziej skutecznie.
Kontrola dotyczyła okresu 2011-2013 oraz miała na celu: ocenę działalności Ministerstwa Środowiska w trakcie przygotowywania planów urządzania lasu (PUL), ocenę nadzoru ministra oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) nad PUL; ocenę wdrażania planów przez nadleśnictwa.
W wyniku kontroli NIK stwierdzono m.in. że:

zatwierdzone plany były kompromisem pomiędzy oczekiwaniami organizacji pozarządowych a oczekiwaniami społeczności lokalnej;
zmniejszony […]

By |Październik 23rd, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Pracownia krytykuje polowania i pozyskanie drewna w Wigierskim Parku Narodowym

Pracownia dotarła do projektu zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2015. Z dokumentu wynika, że Dyrekcja Parku planuje kontynuować polowania oraz walkę z kornikiem poprzez usuwanie starych świerków.
Dyrekcja postanowiła przeciwdziałać szkodom powodowanym w drzewostanach przez owady i grzyby zagrażające trwałości lasu stawiając sobie za cel utrzymanie ekosystemów leśnych w dobrym stanie zdrowotnym i sanitarnym. Przewidziano wycinkę drzew opanowanych przez owady planując usunięcie 4374 m3 drewna. By przeciwdziałać rzekomym szkodom powodowanym w drzewostanach przez ssaki roślinożerne zaplanowano odstrzał do 27 sztuk jeleni, do 20 sztuk saren oraz do 50 sztuk dzików.
Projekt zadań ochronnych […]

By |Październik 20th, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Pomóż ratować nadobnicę alpejską

Nadobnica znaleziona na sprzedanym przez Lasy Państwowe drewnie opałowym w Nowym Łupkowie w Bieszczadach w sierpniu 2014 r. Dzięki krokom podjętym przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz RDOŚ w Rzeszowie okaz został przemieszczony w bezpieczne miejsce. Fot. Adam Bohdan
Karpackie buki zasiedlone przez nadobnicę alpejską są masowo wywożone z lasów wraz z kolejnymi generacjami skrajnie zagrożonego gatunku. Organizacje przyrodnicze nawołują do wdrożenia należytej ochrony nadobnicy i zaniechania tego procederu. Mogą w tym pomóc osoby przebywające w górach.
Nadobnica alpejska – barwny, skrajnie rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, jest europejskim symbolem ochrony przyrody. Do przetrwania potrzebuje martwych buków, niezbędnych […]

By |Sierpień 8th, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Lasy Państwowe domagają się zgody na sprzedaż drewna z rezerwatu w Puszczy Białowieskiej

Lasów Państwowych nie stać na zapewnienie bezpieczeństwa w Puszczy Białowieskiej, dlatego chcą sprzedawać martwe drewno z rezerwatu przyrody im. Władysława Szafera. Pomimo ogromnej ingerencji w procesy przyrodnicze Puszczy, Regionalna Rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała wniosek leśników.

13 czerwca 2014 r. w Białowieży odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Nadleśnictwo Białowieża zwróciło się z prośbą do RDOŚ o zgodę na wyciąganie i sprzedaż części z ponad tysiąca wyciętych drzew leżących w rezerwacie, natomiast do RROP o pozytywną opinię […]

By |Czerwiec 25th, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

GDOŚ stwierdza nieważność zezwolenia na odstrzał bobrów w Puszczy Białowieskiej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek Pracowni ze względu na rażące naruszenie prawa stwierdza nieważność decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku zezwalającej na odstrzał bobrów.

W sierpniu 2012 r. RDOŚ w Białymstoku zezwolił na odstrzał 8 bobrów w pobliżu wsi Teremiski w Puszczy Białowieskiej. Decyzja wywołała wiele kontrowersji – została skrytykowana m.in. przez Włodzimierza Cimoszewicza, dr. Andrzeja Czecha oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków1, które zauważyło, że odstrzał bobrów może mieć negatywny wpływ na awifaunę Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza orlika krzykliwego, któremu dedykowany jest wielomilionowy projekt realizowany ze środków LIFE +.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot […]

By |Maj 7th, 2014|Społeczna kontrola zarządzania lasami|