O Puszczy w ministerstwie

 

28 października w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja pt. „Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej”. Szczególnie wiele uwagi poświęcono trwającej gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, skutkującej podażą dużych ilości martwego drewna co zdaje się, przeraża leśników.
Zjawisko zostało skomentowane zarówno przez leśników, jak i naukowców od lat badających złożoność i dynamikę

gradacji, jak również dynamikę ekosystemów leśnych. Zauważono, że badamy procesy przyrodnicze od stosunkowo krótkiego czasu i na tej podstawie nie potrafimy właściwie oceniać zachodzących zmian i ich skutków. Stoimy jedynie przed wyborem – usuwać martwe świerki […]

By |Listopad 7th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Kolejny wilk zabity w Puszczy

W Puszczy Białowieskiej zginął na drodze kolejny, dorodny basior. Jest to czwarty na przestrzeni kilkunastu lat wilk, który zginął w ten sposób w Puszczy Białowieskiej.
Pomimo tego Wójt Gminy Narewka na wniosek nadleśnictw wydał decyzję środowiskową na przebudowę drogi Narewkowskiej, która ma być utwardzona. Utwardzenie drogi Narewkowskiej będzie zachęcało do szybszej jazdy. W Narewce (w ramach programu zintegrowanego – Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo) ma być zbudowana kładka w koronach drzew.
Lasy Państwowe prognozują, że wskaźnikiem realizacji inwestycji wykonanych w ramach Programu Zintegrowan
ego ma być wzrost liczby turystów […]

By |Listopad 7th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Białowieski Park Narodowy próbuje odzyskać Dyplom Rady Europy

17 września 2015 r. odbyło się spotkania z ekspertami Rady Europy dotyczące przywrócenia Dyplomu Obszarów Chronionych Rady Europy dla Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy utracił kilka lat temu to prestiżowe wyróżnienie ze względu na brak planu ochrony parku oraz brak ochrony drzewostanów ponadstuletnich w zagospodarowanej części Puszczy.
Zdaniem administracji parku warunki zostały spełnione, park podejmuje więc próbę odzyskania dyplomu. Na spotkaniu Adam Bohdan przedstawił stanowisko organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Puszczy Białowieskiej: Greenpeace, Fundacja Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, WWF Polska. Organizacje potwierdzają dobrą jakość zatwierdzonego planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego, zwracają […]

By |Październik 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Tirem po nadobnicy alpejskiej

Organizacje pozarządowe ujawniają przypadek umyślnego zabicia kilkunastu osobników nadobnicy alpejskiej w trakcie wywózki drewna z Bieszczad. Obecny sposób pozyskania drewna w Bieszczadach to pułapka ekologiczna dla tego pięknego gatunku – ostrzegają Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.
Nadobnica alpejska Rosalia alpina to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony górskiej przyrody, priorytet ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja Bieszczadzka”.
Do przetrwania potrzebuje starych martwych buków, w których składa jaja. Ten ginący gatunek spotykany jest jednak również na składowanym drewnie bukowym, gdzie może odbywać rójkę. 11 sierpnia 2015 r. pracownicy Pracowni […]

By |Wrzesień 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Apel organizacji przesłany do Ministra Środowiska w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną rezerwatową do czasu powiększenia granic Białowieskiego Parku Narodowego

Tu możesz ściągnąć apel.

Kontakt:
– Robert Cyglicki, Greenpeace Polska, tel. 501 101 769
– Przemysław Chylarecki, Fundacja Greenmind, tel. 604 555 862
– Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 532 284 313
– Piotr Nieznański, WWF Polska, tel. 601 817 060

By |Sierpień 31st, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione prawem, a ochrona reszty unikalnego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, WWF Polska, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Fundacji Greenmind – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.
Wyrąb Puszczy Białowieskiej na skalę masową zaczął się po wkroczeniu wojsk niemieckich w sierpniu 1915 roku. To właśnie podczas I wojny światowej Niemcy wybudowali sieć kolejek wąskotorowych, którymi zaczęto wywozić z Puszczy cenny surowiec. Od tamtego czasu Puszcza praktycznie nie zaznała spokoju. Trzy lata temu […]

By |Sierpień 31st, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

W Puszczy Boreckiej utworzono pierwsze w kraju strefy ochronne puchlinki ząbkowatej

Puchlinka ząbkowata to skorupkowaty porost wyróżniający lasy naturalne. Często spotykany jest na starych, spękanych grabach. Utworzone przez RDOŚ w Olsztynie strefy dla tego gatunku pozwolą zachować pozostałe, naturalne fragmenty grądów Puszczy Boreckiej wraz z cała gamą towarzyszących im gatunków, jak pachnica dębowa, granicznik płucnik czy muchołówka białoszyja. Dziękujemy Andrzejowi Sulejowi i dr Annie Zalewskiej z UWM za współpracę dotyczącą ochrony porostów tego kompleksu.

By |Czerwiec 30th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Relacja z Forum Ekologicznego: Lasy Państwowe – Organizacje Pozarządowe

17-19 kwietnia 2015 r. w Nagórzycach po raz drugi odbyło się tzw. Forum Ekologiczne, będące kontynuacją konsultacji z jesieni 2014 r. między Lasami Państwowymi a organizacjami pozarządowymi.
Celem Forum jest obustronnie deklarowana chęć wypracowania Kodeksu dobrych praktyk współpracy. Forum prowadziła Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, której udało się stworzyć atmosferę umożliwiającą dość szczerą rozmowę stron niezależnie od poglądów i wzajemnych opinii uczestników tak o projekcie, jak i o sobie nawzajem.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że działając w sprawie ochrony przyrody naszych lasów musimy […]

By |Kwiecień 20th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Pachnica w Puszczy Boreckiej – pierwsze stanowisko, niestety zniszczone

Wycinanie wielkich, dziuplastych drzew ma w Puszczy Boreckiej długą tradycję. Takie drewno nie jest atrakcyjne nawet jako opał. Stanowi za to dom dla najrzadszych, zagrożonych gatunków, jak np. pachnica dębowa. Pierwsze stanowisko tego gatunku w Puszczy Boreckiej odnotowano kilka dni temu w wyciętych, dziuplastych grabach.
Jak przyznają sami leśnicy spróchniałe drzewa nie stanowią atrakcyjnego pod względem ekonomicznym sortymentu. Jednak jako siedlisko grzybów oraz miejsce gniazdowania rzadkich ptaków, nietoperzy lub bezkręgowców pełnią nieocenioną funkcję w ekosystemie. To właśnie obecność takich drzew stanowi o stopniu naturalności lasu i podnosi jego walory krajobrazowe. Stowarzyszenie Pracownia na […]

By |Marzec 9th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Warsztaty: uczestnictwo społeczne w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami

W dniach 20-21 lutego 2015 r. Podlaski Oddział Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników organizuje warsztaty, których celem jest rozwój umiejętności trafnego i skutecznego formułowania postulatów przyrodniczych do projektów planów urządzenia lasu oraz projektów innych dokumentów planistycznych. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do przyrodników, którzy mają ambicję i chęć starać się o ulepszanie ochrony przyrody w ekosystemach leśnych.
Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Jak leśnik patrzy na las i jego przyrodę? Jakie techniki są stosowane w gospodarce leśnej i jakie są ich przyrodnicze skutki?
Czym jest plan urządzenia lasu, jak powstaje […]

By |Luty 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|