NOWE, PUSZCZAŃSKIE PRZEDMIOTY OCHRONY W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Odwiedziliśmy Biebrzański Park Narodowy w celu uzupełnienia danych na temat rozmieszczenia gatunków chrząszczy saproksylicznych ujętych w dyrektywie siedliskowej. W przeszłości w obwodzie ochronnym Grzędy stanowisko pachnicy dębowej odnotował dr hab. Jacek Hilszczański. Udało nam sie znaleźć kilka nowych stanowisk pachnicy, oraz kilka stanowisk zgniotka cynobrowego – gatunku, który dotychczas nie był notowany w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przy okazji stwierdziliśmy pierwsze nad Biebrzą stanowisko granicznika płucnika. Niestety porost znajdował się na martwym jesionie a w pobliżu nie było widać plech tego gatunku na drzewach żyjących. Jak […]

By |Kwiecień 25th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Ogromna strefa ochronna porostów w Puszczy Augustowskiej

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zatwierdziła w Puszczy Augustowskiej (nadleśnictwo Augustów) ogromną, ok.20 hektarową strefę ochronną obejmującą 57 stanowisk gatunków puszczańskich – puchlinki ząbkowanej Thelotrema lepadinum oraz 5 stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Strefa obejmuje niezwykły (jak na zdominowane przez bory nadleśnictwo Augustów) fragment siedlisk lasu wilgotnego, w którym gatunkiem panującym są 170 i 210 letnie dęby z dużą  domieszką równie starych świerków.

Stanowiska gatunków chronionych zostały stwierdzone w listopadzie 2014 r. przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski. Przed utworzeniem strefy leśnicy […]

By |Marzec 22nd, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

List Komisji Europejskiej zaprzecza zapewnieniom Ministra Środowiska

Minister  Środowiska, Jan Szyszko, ujawnia korespondencję z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dokumenty podważają wiarygodność dotychczasowych komunikatów ministerstwa. Korespondencja zaprzecza też twierdzeniom, iż Komisja zaniepokojona jest stanem siedlisk wyłączonych z użytkowania, które minister zamierzał ratować poprzez zwiększenie wycinki.  Zaniepokojenie Komisji budzi właśnie planowane przez ministra zwiększenie pozyskania drewna. W posterze udostępnionym na stronie ministerstwa, znalazł się list KE do Ministra z 8 stycznia 2016 roku.
W liście KE do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znalazły się następujące sformułowania:
„Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o planowanym znaczącym zwiększeniu pozyskaniu […]

By |Marzec 21st, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

POZYSKANIE DREWNA I POLOWANIA W PROJEKCIE PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

 

Do 11 marca potrwają konsultacje rozporządzenia ws planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt planu ochrony dostępny jest tutaj.

Z projektu planu ochrony wynika, że park ma zamiar nadal zarabiać na wycince drzew i kontynuować polowania na dziki i jelenie. Wśród „działań ochronnych” zaplanowano na rozległych obszarach grądów i borów – czyszczenia i trzebieże.

W borach przewidziano trzebieże późne w /…/ celu utrzymanie stabilności i różnorodności gatunkowej drzewostanów oraz uzyskanie zróżnicowania przestrzennego drzewostanu, tak aby ten wchodząc w ostatnie fazy rozwojowe był jak najbardziej zbliżony do lasu naturalnego/…/. […]

By |Luty 24th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Ostatnia szansa na ochronę Puszczy Karpackiej – konsultacje społeczne

http://przyrodnicze.org/ostatnia-szansa-na-ochrone-puszczy-karpackiej-konsultacje-spoleczne/

Możesz jeszcze zgłosić uwagi do projektu Planu Urządzania Lasu dla Bieszczadzkich Nadleśnictw Cisna, Baligród i Komańcza. Masz ostatnią szansę, na to, aby ocalić las, który nie należy do Lasów Państwowych, a którego właścicielem jest całe społeczeństwo. Co 10 lat nadleśnictwa przygotowują Plany Urządzania Lasu, które decydują o przyszłości lasu, w tym wielkości pozyskania drewna i wycinki drzew ponad stuletnich. Nie trać szansy na ocalenie ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej. Wyślij uwagi do projektu PUL do Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Proponujemy, żebyś wysłał przygotowane przez […]

By |Styczeń 29th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Policja i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: sprawa zabijania nadobnicy alpejskiej w Bieszczadach musi być ponownie przeanalizowana

decyzja_gdos_ws_nadobnicyOd dwóch lat organizacje pozarządowe ujawniają przypadki niszczenia siedlisk i zabijania nadobnicy alpejskiej w Nadleśnictwie Komańcza. Tymczasem Lasy Państwowe wciąż nie zamierzają wprowadzić przepisów w sposób trwały i  skuteczny zapobiegających takim przypadkom w Bieszczadach.

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony górskiej przyrody, priorytet ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja Bieszczadzka”. Do przetrwania potrzebuje starych martwych buków, w których składa jaja. Ten ginący gatunek spotykany jest jednak również na składowanym drewnie bukowym, gdzie odbywa rójkę. Składowiska drewna w pobliżu naturalnych siedlisk nadobnicy […]

By |Styczeń 15th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Puszcza zagrożona. Czy Minister Szyszko zmieni Puszczę Białowieską w zwykłą plantację drzew?

http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1202

 
Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2012-2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.
Zatwierdzany przez ministra środowiska aneks do Planu Urządzenia Lasu (tzw. PUL) Nadleśnictwa Białowieża wraz z aneksem do Prognozy oddziaływania planu na środowisko, jest tworzony raz na 10 lat i zawiera m.in. dane inwentaryzacyjne lasu, analizę dotychczasowej gospodarki leśnej na danym obszarze, program ochrony przyrody jak również konkretne plany zabiegów gospodarczych. Niestety, jeśli […]

By |Grudzień 10th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

ZDELEGALIZOWAĆ, WYSIEDLIĆ, UZNAĆ ZA PRZESTĘPCÓW, DAĆ DOŻYWOCIE I ZABRAĆ TYTUŁY – KOLEJNA „MERYTORYCZNA” DYSKUSJA NA POSIEDZENIU W NADLEŚNICTWIE BIAŁOWIEŻA

7 grudnia odbyło się spotkanie w ramach konsultacji do aneksu do planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Niestety dyskusja okazała się mało merytoryczna- Lasy Państwowe nie odpowiedziały na uwagi złożone przez organizacje pozarządowe i instytucje naukowe i nie były w stanie nawet podać terminu udzielenia odpowiedzi. Autorzy aneksu (pracownicy Biura Urządzania Lasu) nie potrafili w logiczny sposób wyjaśnić niejasności i rozbieżności pomiędzy dany i przedstawianymi w wystąpieniu (według których ma być eliminowany tylko zasiedlony świerk) a danymi z aneksu (według których mają być usuwane również […]

By |Grudzień 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

KONSULTACJE PROJEKTU PZO NATURA 2000 dla PLH PUSZCZA AUGUSTOWSKA

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/45780/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WPN_6320_31_2015_IN.pdf

Autorzy dokumentacji nie stwierdzili zagrożeń dla wilka i bobra, który był w ostatnich latach na dużą skalę eksterminowany przez leśników na tym obszarze. W dokumentacji zbagatelizowano „załącznikowe” chrząszcze dendrofilne – pominieto pachnicę debową i zmarginalizowano ponurka Schneidera.

Seminarium „Małopolskie Centrum Ochrony Chrząszczy Dendofilnych”. 18.11.2015 RDOŚ Kraków.

W trakcie seminarium przedstawiono różne aspekty badań i ochrony chrząszczy dendrofilnych. Dr hab. Andrzej Oleksa przedstawił propozycję programu działań dotyczących pachnicy podkreślając, że obecnie największym zagrożeniem dla tego gatunku jest wycinka zasiedlanych drzew zarówno w środowiskach antropogenicznych jak i naturalnych. Dr Tomasz Jaworski z IBL zademonstrował możliwość wykorzystania skrzynek lęgowych w ochronie pachnicy. Wielu uczestników spotkania skrytykowało wykorzystywanie skrzynek lęgowych dla pachnicy jako alternatywnego siedliska wobec naturalnych dziupli. Autor projektu sprostował, iż skrzynki mają mieć charakter jedynie interwencyjny, służyć jako tymczasowe, zastępcze siedlisko np. w przypadku […]