DOKUMENTY SPOŁECZNY MONITORING LASÓW

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Białowieża i Browsk 

By |Kwiecień 19th, 2016|Dokumenty|

DOKUMENTY MONITORING RDOŚ

Opinia dotycząca wpływu inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej 650 na odcinku Węgorzewo-Srokowo oraz Srokowo-Siniec, dr inż. Marzena Suchocka 

 

Stopień wykorzystania przez nietoperze drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo,  dr Joanna Duriasz

 

 

 

By |Kwiecień 19th, 2016|Dokumenty|