About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 39 blog entries.

Wójt Gminy Trzcianne ocenia wpływ na środowisko wyciętej alei

/…/ A że jakiś porost to on może wszędzie wystąpić w zasadzie, nietoperze to u mnie w piwnicy zimują /…/. Były lipy chore, były wielopniowe, nic tam nadzwyczajnego…/…/ – tak Wójt Trzciannego ocenił wpływ na środowisko wycięcia kilkudziesięciu wiekowych drzew w pobliżu kolonii Karczak (okolice Biebrzańskiego PN). Policja prowadzi dochodzenie, przekazaliśmy dane na temat występujących na wyciętych drzewach chronionych porostów.
Więcej w słuchowisku Anety Gałaburdy:
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/126439

 

 

By |Październik 8th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

Białowieski Park Narodowy próbuje odzyskać Dyplom Rady Europy

17 września 2015 r. odbyło się spotkania z ekspertami Rady Europy dotyczące przywrócenia Dyplomu Obszarów Chronionych Rady Europy dla Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy utracił kilka lat temu to prestiżowe wyróżnienie ze względu na brak planu ochrony parku oraz brak ochrony drzewostanów ponadstuletnich w zagospodarowanej części Puszczy.
Zdaniem administracji parku warunki zostały spełnione, park podejmuje więc próbę odzyskania dyplomu. Na spotkaniu Adam Bohdan przedstawił stanowisko organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Puszczy Białowieskiej: Greenpeace, Fundacja Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, WWF Polska. Organizacje potwierdzają dobrą jakość zatwierdzonego planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego, zwracają […]

By |Październik 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Tirem po nadobnicy alpejskiej

Organizacje pozarządowe ujawniają przypadek umyślnego zabicia kilkunastu osobników nadobnicy alpejskiej w trakcie wywózki drewna z Bieszczad. Obecny sposób pozyskania drewna w Bieszczadach to pułapka ekologiczna dla tego pięknego gatunku – ostrzegają Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.
Nadobnica alpejska Rosalia alpina to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony górskiej przyrody, priorytet ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja Bieszczadzka”.
Do przetrwania potrzebuje starych martwych buków, w których składa jaja. Ten ginący gatunek spotykany jest jednak również na składowanym drewnie bukowym, gdzie może odbywać rójkę. 11 sierpnia 2015 r. pracownicy Pracowni […]

By |Wrzesień 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Apel organizacji przesłany do Ministra Środowiska w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną rezerwatową do czasu powiększenia granic Białowieskiego Parku Narodowego

Tu możesz ściągnąć apel.

Kontakt:
– Robert Cyglicki, Greenpeace Polska, tel. 501 101 769
– Przemysław Chylarecki, Fundacja Greenmind, tel. 604 555 862
– Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 532 284 313
– Piotr Nieznański, WWF Polska, tel. 601 817 060

By |Sierpień 31st, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione prawem, a ochrona reszty unikalnego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, WWF Polska, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Fundacji Greenmind – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.
Wyrąb Puszczy Białowieskiej na skalę masową zaczął się po wkroczeniu wojsk niemieckich w sierpniu 1915 roku. To właśnie podczas I wojny światowej Niemcy wybudowali sieć kolejek wąskotorowych, którymi zaczęto wywozić z Puszczy cenny surowiec. Od tamtego czasu Puszcza praktycznie nie zaznała spokoju. Trzy lata temu […]

By |Sierpień 31st, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

GDOŚ zezwala na budowę nowych szlaków w rez. Las Zwierzyniecki

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił Prezydentowi Miasta Białystok na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie Las Zwierzyniecki, w tym na niszczenie, uszkadzanie, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody w czym zawiera się wycinka drzew. W decyzji mowa jest o budowie nowych szlaków. Zgodnie z prawem taka decyzja może być wydana w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. Żadna z tych przesłanek nie została spełniona. Pracownia przygotowuje do GDOŚ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

By |Sierpień 25th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

Plany wycinki wiekowych drzew w zabytkowym założeniu parkowym w Bobrze Wielkiej

Gigantyczne topole białe rosnące w zabytkowym parku w Bobrze Wielkiej (Górna Biebrza) robią niesamowite wrażenie. Na dodatek pokryte są chronionymi porostami w tym Ramalina baltica, która ma zaledwie kilka stanowisk w kraju. Konserwator Zabytków rozpatruje wniosek o wydanie zgody na wycięcie w parku kilku-dziesięciu najstarszych drzew, głównie lip i topoli ze względu na rzekome zagrożenie jakie stwarzają. W rze-czywistości wiele przeznaczonych do wycięcia drzew jest znacznie oddalonych od drogi lub są wychylone w stronę odwrotną od drogi. Przekazaliśmy instytucjom opracowanie przedstawiające rozmieszczenie chro-nionych porostów na […]

By |Sierpień 25th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

W Puszczy Boreckiej utworzono pierwsze w kraju strefy ochronne puchlinki ząbkowatej

Puchlinka ząbkowata to skorupkowaty porost wyróżniający lasy naturalne. Często spotykany jest na starych, spękanych grabach. Utworzone przez RDOŚ w Olsztynie strefy dla tego gatunku pozwolą zachować pozostałe, naturalne fragmenty grądów Puszczy Boreckiej wraz z cała gamą towarzyszących im gatunków, jak pachnica dębowa, granicznik płucnik czy muchołówka białoszyja. Dziękujemy Andrzejowi Sulejowi i dr Annie Zalewskiej z UWM za współpracę dotyczącą ochrony porostów tego kompleksu.

By |Czerwiec 30th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Relacja z Forum Ekologicznego: Lasy Państwowe – Organizacje Pozarządowe

17-19 kwietnia 2015 r. w Nagórzycach po raz drugi odbyło się tzw. Forum Ekologiczne, będące kontynuacją konsultacji z jesieni 2014 r. między Lasami Państwowymi a organizacjami pozarządowymi.
Celem Forum jest obustronnie deklarowana chęć wypracowania Kodeksu dobrych praktyk współpracy. Forum prowadziła Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, której udało się stworzyć atmosferę umożliwiającą dość szczerą rozmowę stron niezależnie od poglądów i wzajemnych opinii uczestników tak o projekcie, jak i o sobie nawzajem.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że działając w sprawie ochrony przyrody naszych lasów musimy […]

By |Kwiecień 20th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Pachnica w Puszczy Boreckiej – pierwsze stanowisko, niestety zniszczone

Wycinanie wielkich, dziuplastych drzew ma w Puszczy Boreckiej długą tradycję. Takie drewno nie jest atrakcyjne nawet jako opał. Stanowi za to dom dla najrzadszych, zagrożonych gatunków, jak np. pachnica dębowa. Pierwsze stanowisko tego gatunku w Puszczy Boreckiej odnotowano kilka dni temu w wyciętych, dziuplastych grabach.
Jak przyznają sami leśnicy spróchniałe drzewa nie stanowią atrakcyjnego pod względem ekonomicznym sortymentu. Jednak jako siedlisko grzybów oraz miejsce gniazdowania rzadkich ptaków, nietoperzy lub bezkręgowców pełnią nieocenioną funkcję w ekosystemie. To właśnie obecność takich drzew stanowi o stopniu naturalności lasu i podnosi jego walory krajobrazowe. Stowarzyszenie Pracownia na […]

By |Marzec 9th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|