About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 39 blog entries.

Pachnica w Młochowie uratowana

01.02.2016r. w trakcie prac polegających na fragmentacji i uprzątaniu drzew w Parku w Młochowie nasz współpracownik – Wojciech Bartos zauważył, że w przewróconych drzewach znajdują się larwy pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Udokumentował ten fakt na fotografiach, które wraz z informacją wysłaliśmy do urzędu gminy w Nadarzynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i komisariatu policji w Nadarzynie. Ze względu na pilny charakter sprawy dodatkowo poinformowaliśmy organy telefonicznie o wydarzeniach. Reakcja gminy była bardzo szybka, w ciągu dwóch godzin otrzymaliśmy odpowiedz, że wycinka została wstrzymana. RDOS potwierdził wydelegowanie […]

By |Luty 4th, 2016|Bez kategorii|

Ostatnia szansa na ochronę Puszczy Karpackiej – konsultacje społeczne

http://przyrodnicze.org/ostatnia-szansa-na-ochrone-puszczy-karpackiej-konsultacje-spoleczne/

Możesz jeszcze zgłosić uwagi do projektu Planu Urządzania Lasu dla Bieszczadzkich Nadleśnictw Cisna, Baligród i Komańcza. Masz ostatnią szansę, na to, aby ocalić las, który nie należy do Lasów Państwowych, a którego właścicielem jest całe społeczeństwo. Co 10 lat nadleśnictwa przygotowują Plany Urządzania Lasu, które decydują o przyszłości lasu, w tym wielkości pozyskania drewna i wycinki drzew ponad stuletnich. Nie trać szansy na ocalenie ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej. Wyślij uwagi do projektu PUL do Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Proponujemy, żebyś wysłał przygotowane przez […]

By |Styczeń 29th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Policja i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: sprawa zabijania nadobnicy alpejskiej w Bieszczadach musi być ponownie przeanalizowana

decyzja_gdos_ws_nadobnicyOd dwóch lat organizacje pozarządowe ujawniają przypadki niszczenia siedlisk i zabijania nadobnicy alpejskiej w Nadleśnictwie Komańcza. Tymczasem Lasy Państwowe wciąż nie zamierzają wprowadzić przepisów w sposób trwały i  skuteczny zapobiegających takim przypadkom w Bieszczadach.

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to atrakcyjnie ubarwiony, bardzo rzadki chrząszcz z rodziny kózkowatych, symbol ochrony górskiej przyrody, priorytet ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja Bieszczadzka”. Do przetrwania potrzebuje starych martwych buków, w których składa jaja. Ten ginący gatunek spotykany jest jednak również na składowanym drewnie bukowym, gdzie odbywa rójkę. Składowiska drewna w pobliżu naturalnych siedlisk nadobnicy […]

By |Styczeń 15th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgadza się na budowę zespołu turbin wiatrowych nad Biebrzą

 

W gminie Nowy Dwór położonej w Basenie Górnej Biebrzy planowano budowę zespołu 36 turbin wiatrowych. Pomimo sprzeciwu niektórych mieszkańców inwestycja miałaby być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura2000. Zgody na inwestycję nie wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na prośbę mieszkańców zaniepokojonych planowaną inwestycją Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski włączyło się w postępowanie dotyczące powstania farm wiatrowych finansując koszt niezależnej inwentaryzacji ornitologicznej zrealizowanej przez firmę TOTEMOWNIA. Dodatkowo w działania stowarzyszenia włączył się Marcin Pakuła, który wykonał na tym […]

By |Grudzień 17th, 2015|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

Puszcza zagrożona. Czy Minister Szyszko zmieni Puszczę Białowieską w zwykłą plantację drzew?

http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1202

 
Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2012-2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.
Zatwierdzany przez ministra środowiska aneks do Planu Urządzenia Lasu (tzw. PUL) Nadleśnictwa Białowieża wraz z aneksem do Prognozy oddziaływania planu na środowisko, jest tworzony raz na 10 lat i zawiera m.in. dane inwentaryzacyjne lasu, analizę dotychczasowej gospodarki leśnej na danym obszarze, program ochrony przyrody jak również konkretne plany zabiegów gospodarczych. Niestety, jeśli […]

By |Grudzień 10th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

ZDELEGALIZOWAĆ, WYSIEDLIĆ, UZNAĆ ZA PRZESTĘPCÓW, DAĆ DOŻYWOCIE I ZABRAĆ TYTUŁY – KOLEJNA „MERYTORYCZNA” DYSKUSJA NA POSIEDZENIU W NADLEŚNICTWIE BIAŁOWIEŻA

7 grudnia odbyło się spotkanie w ramach konsultacji do aneksu do planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Niestety dyskusja okazała się mało merytoryczna- Lasy Państwowe nie odpowiedziały na uwagi złożone przez organizacje pozarządowe i instytucje naukowe i nie były w stanie nawet podać terminu udzielenia odpowiedzi. Autorzy aneksu (pracownicy Biura Urządzania Lasu) nie potrafili w logiczny sposób wyjaśnić niejasności i rozbieżności pomiędzy dany i przedstawianymi w wystąpieniu (według których ma być eliminowany tylko zasiedlony świerk) a danymi z aneksu (według których mają być usuwane również […]

By |Grudzień 8th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

KONSULTACJE PROJEKTU PZO NATURA 2000 dla PLH PUSZCZA AUGUSTOWSKA

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/45780/Obwieszczenie_RDOS_Bialystok_WPN_6320_31_2015_IN.pdf

Autorzy dokumentacji nie stwierdzili zagrożeń dla wilka i bobra, który był w ostatnich latach na dużą skalę eksterminowany przez leśników na tym obszarze. W dokumentacji zbagatelizowano „załącznikowe” chrząszcze dendrofilne – pominieto pachnicę debową i zmarginalizowano ponurka Schneidera.

Seminarium „Małopolskie Centrum Ochrony Chrząszczy Dendofilnych”. 18.11.2015 RDOŚ Kraków.

W trakcie seminarium przedstawiono różne aspekty badań i ochrony chrząszczy dendrofilnych. Dr hab. Andrzej Oleksa przedstawił propozycję programu działań dotyczących pachnicy podkreślając, że obecnie największym zagrożeniem dla tego gatunku jest wycinka zasiedlanych drzew zarówno w środowiskach antropogenicznych jak i naturalnych. Dr Tomasz Jaworski z IBL zademonstrował możliwość wykorzystania skrzynek lęgowych w ochronie pachnicy. Wielu uczestników spotkania skrytykowało wykorzystywanie skrzynek lęgowych dla pachnicy jako alternatywnego siedliska wobec naturalnych dziupli. Autor projektu sprostował, iż skrzynki mają mieć charakter jedynie interwencyjny, służyć jako tymczasowe, zastępcze siedlisko np. w przypadku […]

O Puszczy w ministerstwie

 

28 października w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja pt. „Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej”. Szczególnie wiele uwagi poświęcono trwającej gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, skutkującej podażą dużych ilości martwego drewna co zdaje się, przeraża leśników.
Zjawisko zostało skomentowane zarówno przez leśników, jak i naukowców od lat badających złożoność i dynamikę

gradacji, jak również dynamikę ekosystemów leśnych. Zauważono, że badamy procesy przyrodnicze od stosunkowo krótkiego czasu i na tej podstawie nie potrafimy właściwie oceniać zachodzących zmian i ich skutków. Stoimy jedynie przed wyborem – usuwać martwe świerki […]

By |Listopad 7th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Kolejny wilk zabity w Puszczy

W Puszczy Białowieskiej zginął na drodze kolejny, dorodny basior. Jest to czwarty na przestrzeni kilkunastu lat wilk, który zginął w ten sposób w Puszczy Białowieskiej.
Pomimo tego Wójt Gminy Narewka na wniosek nadleśnictw wydał decyzję środowiskową na przebudowę drogi Narewkowskiej, która ma być utwardzona. Utwardzenie drogi Narewkowskiej będzie zachęcało do szybszej jazdy. W Narewce (w ramach programu zintegrowanego – Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo) ma być zbudowana kładka w koronach drzew.
Lasy Państwowe prognozują, że wskaźnikiem realizacji inwestycji wykonanych w ramach Programu Zintegrowan
ego ma być wzrost liczby turystów […]

By |Listopad 7th, 2015|Społeczna kontrola zarządzania lasami|