About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 39 blog entries.

NOWE, PUSZCZAŃSKIE PRZEDMIOTY OCHRONY W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Odwiedziliśmy Biebrzański Park Narodowy w celu uzupełnienia danych na temat rozmieszczenia gatunków chrząszczy saproksylicznych ujętych w dyrektywie siedliskowej. W przeszłości w obwodzie ochronnym Grzędy stanowisko pachnicy dębowej odnotował dr hab. Jacek Hilszczański. Udało nam sie znaleźć kilka nowych stanowisk pachnicy, oraz kilka stanowisk zgniotka cynobrowego – gatunku, który dotychczas nie był notowany w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przy okazji stwierdziliśmy pierwsze nad Biebrzą stanowisko granicznika płucnika. Niestety porost znajdował się na martwym jesionie a w pobliżu nie było widać plech tego gatunku na drzewach żyjących. Jak […]

By |Kwiecień 25th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Drogowcy zniszczyli jedną z cenniejszych alei na Mazurach

Trzy lata temu miała miejsce przebudowa drogi nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo. Zniszczono bądź uszkodzono w znacznym stopniu większość spośród ponad 1300 drzew starej alei, 55% drzew nie rokuje na przeżycie. Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz poinformowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o szkodzie w środowisku.

W 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizował inwestycję polegającą na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo” oraz „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka”. Wzdłuż trasy […]

By |Kwiecień 20th, 2016|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

DOKUMENTY SPOŁECZNY MONITORING LASÓW

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Białowieża i Browsk 

By |Kwiecień 19th, 2016|Dokumenty|

DOKUMENTY MONITORING RDOŚ

Opinia dotycząca wpływu inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej 650 na odcinku Węgorzewo-Srokowo oraz Srokowo-Siniec, dr inż. Marzena Suchocka 

 

Stopień wykorzystania przez nietoperze drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo,  dr Joanna Duriasz

 

 

 

By |Kwiecień 19th, 2016|Dokumenty|

Ogromna strefa ochronna porostów w Puszczy Augustowskiej

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zatwierdziła w Puszczy Augustowskiej (nadleśnictwo Augustów) ogromną, ok.20 hektarową strefę ochronną obejmującą 57 stanowisk gatunków puszczańskich – puchlinki ząbkowanej Thelotrema lepadinum oraz 5 stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Strefa obejmuje niezwykły (jak na zdominowane przez bory nadleśnictwo Augustów) fragment siedlisk lasu wilgotnego, w którym gatunkiem panującym są 170 i 210 letnie dęby z dużą  domieszką równie starych świerków.

Stanowiska gatunków chronionych zostały stwierdzone w listopadzie 2014 r. przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski. Przed utworzeniem strefy leśnicy […]

By |Marzec 22nd, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

List Komisji Europejskiej zaprzecza zapewnieniom Ministra Środowiska

Minister  Środowiska, Jan Szyszko, ujawnia korespondencję z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dokumenty podważają wiarygodność dotychczasowych komunikatów ministerstwa. Korespondencja zaprzecza też twierdzeniom, iż Komisja zaniepokojona jest stanem siedlisk wyłączonych z użytkowania, które minister zamierzał ratować poprzez zwiększenie wycinki.  Zaniepokojenie Komisji budzi właśnie planowane przez ministra zwiększenie pozyskania drewna. W posterze udostępnionym na stronie ministerstwa, znalazł się list KE do Ministra z 8 stycznia 2016 roku.
W liście KE do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znalazły się następujące sformułowania:
„Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o planowanym znaczącym zwiększeniu pozyskaniu […]

By |Marzec 21st, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Do dnia 1 kwietnia 2016 r. trwają prowadzone przez RDOŚ w Białymstoku konsultacje projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa podlaskiego oraz projektów zarządzeń dyrektora RDOŚ w tej sprawie.

                    W projektach dokumentów dla niektórych rezerwatów ujęto nieuzasadnioną wycinkę drzew oraz dobijanie postrzelonych zwierząt. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Konsultowana jest dokumentacja rezerwatów:

– Bagno Wizna I;

– Bagno Wizna II;

– Budzisk;

– Jesionowe Góry;

– Jezioro Wiejki;

– Krasne;

– Krzemienne Góry;

– Las Cieliczański;

– Las Zwierzyniecki;

– Sokóle;

– Starodrzew Szyndzielski;

– Wielki Dział;

– Witanowszczyzna,

– Woronicza.

18 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku poświęcone dokumentacji planistycznej rezerwatów. W czasie posiedzenia członkowie Rady zaopiniowali […]

By |Marzec 21st, 2016|Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska|

POZYSKANIE DREWNA I POLOWANIA W PROJEKCIE PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

 

Do 11 marca potrwają konsultacje rozporządzenia ws planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt planu ochrony dostępny jest tutaj.

Z projektu planu ochrony wynika, że park ma zamiar nadal zarabiać na wycince drzew i kontynuować polowania na dziki i jelenie. Wśród „działań ochronnych” zaplanowano na rozległych obszarach grądów i borów – czyszczenia i trzebieże.

W borach przewidziano trzebieże późne w /…/ celu utrzymanie stabilności i różnorodności gatunkowej drzewostanów oraz uzyskanie zróżnicowania przestrzennego drzewostanu, tak aby ten wchodząc w ostatnie fazy rozwojowe był jak najbardziej zbliżony do lasu naturalnego/…/. […]

By |Luty 24th, 2016|Społeczna kontrola zarządzania lasami|

Intensywne zabijanie dzików może zwiększyć liczbę przypadków ASF

Białystok, Warszawa 2016.02.16
INFORMACJA PRASOWA
Intensywne zabijanie dzików może zwiększyć liczbę przypadków ASF
Ponad 12 mln zł zamierza wydać minister rolnictwa na dofinansowanie myśliwych, którzy zabiją 40 tysięcy dzików. Według naukowców puste siedliska mogą zająć dziki z sąsiadujących obszarów. Wschodnie regiony Polski mogą zostać skolonizowane przez zainfekowane ASF dziki z Białorusi, skąd pierwotnie trafił do nas ten wirus.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończył konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Projekt zakłada zabicie 40 tysięcy dzików na wschodzie Polski, co stanowi większą liczbę, niż w sumie zinwentaryzowano […]

By |Luty 16th, 2016|Bez kategorii|

Byli ministrowie odpierają zarzuty obecnego Ministra Środowiska – Jana Szyszko

Fot. K. Baczyński

Wspólne stanowisko w stosunku do „Bilansu otwarcia w Ministerstwie Środowiska” można pobrać tutaj.

Warszawa, 4 lutego 2016 r.

Bilans otwarcia sygnowany przez obecnego Ministra Środowiska jest jednostronny, nierzetelny i tendencyjny – jednogłośnie stwierdzili podczas wspólnej konferencji prasowej byli szefowie tego resortu z lat 2007-2015 – Prof. Maciej Nowicki, Prof. Andrzej Kraszewski, Marcin Korolec i dr Maciej Grabowski. W trakcie spotkania odparli postawione w dokumencie zarzuty, związane m.in. z zaległymi aktami prawnymi,  kwestią poszukiwań gazu z łupków, czy prowadzoną polityką w zakresie gospodarki wodnej. Zaprotestowali również przeciwko […]

By |Luty 4th, 2016|Bez kategorii|