Aktualności

NOWE, PUSZCZAŃSKIE PRZEDMIOTY OCHRONY W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Odwiedziliśmy Biebrzański Park Narodowy w celu uzupełnienia danych na temat rozmieszczenia gatunków chrząszczy saproksylicznych ujętych w dyrektywie siedliskowej. W przeszłości w obwodzie ochronnym Grzędy stanowisko pachnicy dębowej odnotował dr hab. Jacek Hilszczański. Udało nam sie znaleźć kilka nowych stanowisk pachnicy, oraz kilka stanowisk zgniotka cynobrowego – gatunku, który dotychczas nie […]

Drogowcy zniszczyli jedną z cenniejszych alei na Mazurach

Trzy lata temu miała miejsce przebudowa drogi nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo. Zniszczono bądź uszkodzono w znacznym stopniu większość spośród ponad 1300 drzew starej alei, 55% drzew nie rokuje na przeżycie. Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz poinformowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o szkodzie w środowisku.

W […]

DOKUMENTY SPOŁECZNY MONITORING LASÓW

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Białowieża i Browsk 

DOKUMENTY MONITORING RDOŚ

Opinia dotycząca wpływu inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej 650 na odcinku Węgorzewo-Srokowo oraz Srokowo-Siniec, dr inż. Marzena Suchocka 

 

Stopień wykorzystania przez nietoperze drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo,  dr Joanna Duriasz

 

 

 

Ogromna strefa ochronna porostów w Puszczy Augustowskiej

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zatwierdziła w Puszczy Augustowskiej (nadleśnictwo Augustów) ogromną, ok.20 hektarową strefę ochronną obejmującą 57 stanowisk gatunków puszczańskich – puchlinki ząbkowanej Thelotrema lepadinum oraz 5 stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Strefa obejmuje niezwykły (jak na zdominowane przez bory nadleśnictwo Augustów) fragment siedlisk lasu wilgotnego, w którym […]

List Komisji Europejskiej zaprzecza zapewnieniom Ministra Środowiska

Minister  Środowiska, Jan Szyszko, ujawnia korespondencję z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dokumenty podważają wiarygodność dotychczasowych komunikatów ministerstwa. Korespondencja zaprzecza też twierdzeniom, iż Komisja zaniepokojona jest stanem siedlisk wyłączonych z użytkowania, które minister zamierzał ratować poprzez zwiększenie wycinki.  Zaniepokojenie Komisji budzi właśnie planowane przez ministra zwiększenie pozyskania drewna. W posterze […]